Dugovi prema zaposlenicima

Stranica 2 / 3. Previous  1, 2, 3  Next

Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by Admin on sri 3 lis 2012 - 22:04

Cica Maca je napisao/la:Do otpočinjanja sudskog postupka, jer je stranac, nemoze iz istraznog pritvora, jer postoji mogucnost napustanja zemlje...ja mislim da je to tako. Istrazni sudija je sada prvo odredio pritvor od 30 dana, a do tada bi trebao otpočeti postupak, pa će se 30-tog dana preispitivati činjenice da li da se pusti ili ne. Tako moze sve do okoncanja postupka i sve to ležanje u žorći mu se računa u kaznu, npr ako odleži 6 meseci jer toliko ttreba da se donese presuda,tj. toliko se ,,otegne,, sudjenje, a presudom ga osude na 2 godine, on leži joj 1 god 6 meseci jer je 6 meseci vec odlezao.ja mislim da je to tako.

Si sigurna da je dobio baš 30 dana? Ak ga puste on momentalno napušta zemlju!!!
Admin
Admin
Admin

Broj postova : 44
Bodovi : 82
Reputacija : 5
Join date : 10.01.2011

https://www.facebook.com/igor.podolsak

[Vrh] Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by Cica Maca on sri 3 lis 2012 - 22:08

mislim da to ide tako. jedino ako ga ne isporuce HRVaženje krivinog zakonodavstva na teritoriji Srbije
lan 6.
(1) Krivino zakonodavstvo Republike Srbije važi za svakog ko na
njenoj teritoriji uini krivino delo.
(2) Krivino zakonodavstvo Srbije važi i za svakog ko uini krivino
delo na domaem brodu, bez obzira gde se brod nalazi u vreme izvršenja dela.
(3) Krivino zakonodavstvo Srbije važi i za svakog ko uini krivino
delo u domaem civilnom vazduhoplovu dok je u letu ili u domaem vojnom
vazduhoplovu, bez obzira gde se vazduhoplov nalazio u vreme izvršenja krivinog
dela.
(4) Ako je u sluajevima iz st. 1. do 3. ovog lana u stranoj državi
pokrenut ili dovršen krivini postupak, krivino gonjenje u Srbiji preduzee se samo
po odobrenju republikog javnog tužioca.
(5) Krivino gonjenje stranca u sluajevima iz st. 1. do 3. ovog lana
može se, pod uslovom uzajamnosti, ustupiti stranoj držav
i.
Cica Maca

Broj postova : 86
Bodovi : 105
Reputacija : 19
Join date : 01.10.2012

[Vrh] Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by Osvetnica on sri 3 lis 2012 - 22:10

da...i onda bježi pitaj Boga u koju novu državu....
U Varaždinu je gonjen po službenoj dužnosti čl. 114 KZ za neisplatu plaća. ako sam dobro upućena, kod nas još nije stupilo na snagu da se za to ide u zatvor , ili?
Znači da ako Zakon ne funkcionira, on je slobodno govno u Hrvatskoj...

Osvetnica

Broj postova : 53
Bodovi : 75
Reputacija : 20
Join date : 01.10.2012

[Vrh] Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by Cica Maca on sri 3 lis 2012 - 22:13

MA AKO OSTANE OVDE, AKO HR NE ZATRAZI IZRUČENJE, ON JE NAJE*A, U MNOGO NEZGODNE RUKE JE UPAO, ŠTO SE OPERATIVCA MUPA TIČE.

Cica Maca

Broj postova : 86
Bodovi : 105
Reputacija : 19
Join date : 01.10.2012

[Vrh] Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by Nadobudan on sri 3 lis 2012 - 22:21

U HR ima neke veze, ali postoji razlog zašto je "otišao" iz HR tako da sumnjam da mu je želja vratiti se i vjerojatno će se boriti da se ne vrati, ali bi se mogao boriti i da ga tamo puste da se brani sa slobode jer sumnjam da mu je lijepo u zatvoru. Ako ga puste obzirom da ne zna strane jezike može samo bježat u BiH tako da mislim da bi se u BiH mogli pripremiti za njega iako sumnjam da tamo može profitirati!!!

Nadobudan

Broj postova : 19
Bodovi : 36
Reputacija : 15
Join date : 02.10.2012

[Vrh] Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by Osvetnica on sri 3 lis 2012 - 22:26

davno su imali u planu BIH. Lackovička je u jesen 2011 išla na nekoliko dana u BIH na poslovni put...tamo je imao neke poslovne partnere za Hora shop i imao je u planu proširiti tržište na područje BIH....ko zna, možda i ode tamo...

Osvetnica

Broj postova : 53
Bodovi : 75
Reputacija : 20
Join date : 01.10.2012

[Vrh] Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by Cica Maca on sri 3 lis 2012 - 22:29

Odlučivanje o pritvoru
Član 212
O određivanju pritvora odlučuje sud na predlog javnog tužioca, a posle potvrđivanja optužnice i po službenoj dužnosti.
Pre donošenja odluke iz stava 1. ovog člana sud će saslušati okrivljenog o razlozima za određivanje pritvora. Saslušanju mogu da prisustvuju javni tužilac i branilac.
Sud je dužan da na pogodan način obavesti javnog tužioca i branioca o vremenu i mestu saslušanja okrivljenog. Saslušanje se može obaviti i u odsustvu obaveštenih lica.
Izuzetno od stava 2. ovog člana, odluka o određivanju pritvora može se doneti bez saslušanja okrivljenog ako postoje okolnosti iz člana 195. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakonika ili opasnost od odlaganja.
Ako je pritvor određen u skladu sa stavom 4. ovog člana, sud će u roku od 48 časova od časa hapšenja saslušati okrivljenog u skladu sa odredbama st. 2. i 3. ovog člana. Nakon saslušanja, sud će odlučiti da li će odluku o određivanju pritvora ostaviti na snazi ili ukinuti pritvor.
Rešenje o određivanju pritvora
Član 213
Pritvor se određuje rešenjem nadležnog suda.
Rešenje o određivanju pritvora sadrži: ime i prezime lica koje se pritvara, krivično delo za koje se ono okrivljuje, zakonski osnov za pritvor, vreme na koje je određen pritvor, vreme hapšenja, pouku o pravu na žalbu, obrazloženje osnova i razloga za određivanje pritvora, službeni pečat i potpis sudije koji određuje pritvor.
Rešenje o pritvoru predaje se okrivljenom u času hapšenja, a najkasnije u roku od 12 časova od časa pritvaranja. U spisima se mora naznačiti dan i čas hapšenja okrivljenog i predaje rešenja.
Pritvor u istrazi
Član 214
Pritvor u istrazi može se odrediti, produžiti ili ukinuti rešenjem sudije za prethodni postupak ili veća (član 21. stav 4.).
Rešenje o produženju ili ukidanju pritvora donosi se po službenoj dužnosti ili na predlog stranaka i branioca.
Protiv rešenja o pritvoru stranke i branilac mogu izjaviti žalbu veću (član 21. stav 4.). Žalba, rešenje i ostali spisi dostavljaju se odmah veću. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.
Odluka o žalbi donosi se u roku od 48 časova.
Trajanje pritvora u istrazi
Član 215
Na osnovu rešenja sudije za prethodni postupak, okrivljeni se može zadržati u pritvoru najviše tri meseca od dana lišenja slobode. Sudija za prethodni postupak dužan je da i bez predloga stranaka i branioca, po isteku svakih 30 dana ispita da li još postoje razlozi za pritvor i da donese rešenje o produženju ili ukidanju pritvora.
Veće neposredno višeg suda (član 21. stav 4.) može, na obrazloženi predlog javnog tužioca, iz važnih razloga produžiti pritvor najviše za još tri meseca. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba koja ne zadržava izvršenje rešenja.
Ako se do isteka roka iz st. 1. i 2. ovog člana ne podigne optužnica, okrivljeni će se pustiti na slobodu.
Pritvor nakon podizanja optužnice
Član 216
Od predaje optužnice sudu pa do upućivanja okrivljenog na izdržavanje krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode, pritvor se može odrediti, produžiti ili ukinuti rešenjem veća.
Rešenje o određivanju, produženju ili ukidanju pritvora donosi se po službenoj dužnosti ili na predlog stranaka i branioca.
Veće je dužno da i bez predloga stranaka i branioca ispita da li još postoje razlozi za pritvor i da donese rešenje o produženju ili ukidanju pritvora, po isteku svakih 30 dana do potvrđivanja optužnice, a po isteku svakih 60 dana nakon potvrđivanja optužnice pa do donošenja prvostepene presude.
Ako nakon potvrđivanja optužnice pritvor bude ukinut zbog toga što nema osnova za sumnju o postojanju krivičnog dela, sud će ispitati optužnicu u skladu sa članom 337. ovog zakonika.
Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana stranke i branilac mogu izjaviti žalbu, a javni tužilac može izjaviti žalbu i protiv rešenja kojim je odbijen predlog za određivanje pritvora. Žalba, rešenje i ostali spisi dostavljaju se odmah veću. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.
Pritvor koji je određen ili produžen po odredbama st. 1. do 5. ovog člana može trajati do upućivanja okrivljenog na izdržavanje krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode, a najduže dok ne istekne vreme trajanja krivične sankcije izrečene u prvostepenoj presudi.

Cica Maca

Broj postova : 86
Bodovi : 105
Reputacija : 19
Join date : 01.10.2012

[Vrh] Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by Cica Maca on sri 3 lis 2012 - 22:33

Mozda, tj. vrlo verovatno - bosna, crna gora ili makedonija. Mada, sad cete mi se smejati Very Happy , on na stranicama IBC pise da se siri po poljskoj, češkoj ,madjarskoj, planira i švajcarsku, pa njegova firma je clanica i deo medjunarodne jake kompanije, koja posluje u pola sveta. tongue To on prica, jbr. čovek nema mere ni granice u laganju.

Cica Maca

Broj postova : 86
Bodovi : 105
Reputacija : 19
Join date : 01.10.2012

[Vrh] Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by Osvetnica on sri 3 lis 2012 - 22:41

čitala sam da im je plan Švicarska,u drugoj polovici 2012 ako se ne varam...haha...taj je lud ili napušen clown

Osvetnica

Broj postova : 53
Bodovi : 75
Reputacija : 20
Join date : 01.10.2012

[Vrh] Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by Cica Maca on sri 3 lis 2012 - 22:54

tako majka jednom radja u 100 godina, e da....sta mu je sa porodicom?otac, majka, brat, sestra, prijatelji, kumovi...?

Cica Maca

Broj postova : 86
Bodovi : 105
Reputacija : 19
Join date : 01.10.2012

[Vrh] Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by Osvetnica on sri 3 lis 2012 - 22:59

koliko znam da nije u kontaktu sa njima. u Varaždinu se pričalo(ne znam jel istina) da su ga se odrekli....mislim da Nadobudni zna više o tome

Osvetnica

Broj postova : 53
Bodovi : 75
Reputacija : 20
Join date : 01.10.2012

[Vrh] Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by Cica Maca on sri 3 lis 2012 - 23:27

Nadobudni.....da te cujemo.

Cica Maca

Broj postova : 86
Bodovi : 105
Reputacija : 19
Join date : 01.10.2012

[Vrh] Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by Cica Maca on sri 3 lis 2012 - 23:32

Nadobudan je napisao/la:U HR ima neke veze, ali postoji razlog zašto je "otišao" iz HR tako da sumnjam da mu je želja vratiti se i vjerojatno će se boriti da se ne vrati, ali bi se mogao boriti i da ga tamo puste da se brani sa slobode jer sumnjam da mu je lijepo u zatvoru. Ako ga puste obzirom da ne zna strane jezike može samo bježat u BiH tako da mislim da bi se u BiH mogli pripremiti za njega iako sumnjam da tamo može profitirati!!!

Koliko ja znam, majka mu je veoma politički pozicionirana bila, a mozda je i dalje, u inostranim poslovima je radila ili kod gradonačelnika?Držala pod kontrolom, pa joj pukao film.Otac mu je prosvetni radnik - učitelj? I ja sam čula da su ga se odrekli...stide se onog stgo su rodili.

Cica Maca

Broj postova : 86
Bodovi : 105
Reputacija : 19
Join date : 01.10.2012

[Vrh] Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by Cica Maca on sri 3 lis 2012 - 23:41

Osvetnica je napisao/la:da...i onda bježi pitaj Boga u koju novu državu....
U Varaždinu je gonjen po službenoj dužnosti čl. 114 KZ za neisplatu plaća. ako sam dobro upućena, kod nas još nije stupilo na snagu da se za to ide u zatvor , ili?
Znači da ako Zakon ne funkcionira, on je slobodno govno u Hrvatskoj...

- Podolšak se hvalio da će zaposliti 2.000 ljudi u Srbiji. Istovremeno, u Hrvatskoj se protiv njega vodi istraga jer je obmanuo radnike preduzeća „Hora". koji su radili takođe u kol-centru. obaveštavajući građane da su besplatno dobili dva skupocena parfema, ali uz plaćanje dostave od 95 kuna (13 evra). Umesto parfema u bočicama je bila kineska vodica, tako da je zarada po jednom obmanutom građaninu takođe bila oko 10 evra. Sumnja se da je u Hrvatskoj napravio nekoliko firmi, obmanuo hiljade građana, a zatim ih poslao u stečaj, a on prebegao u Srbiju.

AKO JE VEROVATI PISANJIMA NOVINARA, OVO JE JEDNO OD SAOPSTENJA POLICIJA, KOJE JE OBJAVLJENO DANAS.

Cica Maca

Broj postova : 86
Bodovi : 105
Reputacija : 19
Join date : 01.10.2012

[Vrh] Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by Osvetnica on sri 3 lis 2012 - 23:47

samo u Varaždinu je otvorio Horu, Tractus,preuzeo propalu tvrtku Harpo-Logistika,Osiječki Itineris i obrt Tempus...kad smo mi otišli od njega preuzeo je još neke propale firme, jer mu više Porezna nije dala otvarati nove firme zbog dugova koji su se nagomilali u starima... Stečaj Hore pokrenuli smo mi radnici Smile , dok su sve ostale firme u Sudskom Registru još "Aktivan"

Osvetnica

Broj postova : 53
Bodovi : 75
Reputacija : 20
Join date : 01.10.2012

[Vrh] Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by FightForMyRight on čet 4 lis 2012 - 7:24

Iskrena da budem, apsolutno m ne zanima kako ce da shvate. Za sve zalbe mogu da mi se obrate preko pp. Smile Sa moje tacke gledista to nije ucena glave nego sam prodala dug za nematerijalnu uslugu Smile Sto je, pravno gledano, sasvim prihvatljivo. Ja nisam rekla da ih neko bije ili im cupa nokte da im uzme pare, nego samo ako uspe da naplati-njegovo je i u zdravlju da ih trosi. E, sad, ako im usput, slucajno zafali po koji zub, nije da cu da se nasekiram, ali nije ni kao da sam nekoga na to navodila Smile

FightForMyRight

Broj postova : 24
Bodovi : 20
Reputacija : -4
Join date : 02.10.2012

[Vrh] Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by Nadobudan on čet 4 lis 2012 - 9:14

Cica Maca je napisao/la:Nadobudni.....da te cujemo.

Zadnji put kad sam ga ja s majkom vidio bilo je na Horvatovcu kad ga je ganjala oko kuće u kojoj je bila firma radi problema koje su ona i suprug imali radi njega (imate opisano u mom postu vezanom za Dal-Korbar). Tad je naredio zaštitaru da je izbaci iz dvorišta i od tada ju više nisam vidio. Navodno su ga se odrekli!!!

Nadobudan

Broj postova : 19
Bodovi : 36
Reputacija : 15
Join date : 02.10.2012

[Vrh] Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by Nadobudan on čet 4 lis 2012 - 9:16

Cica Maca je napisao/la:
Nadobudan je napisao/la:U HR ima neke veze, ali postoji razlog zašto je "otišao" iz HR tako da sumnjam da mu je želja vratiti se i vjerojatno će se boriti da se ne vrati, ali bi se mogao boriti i da ga tamo puste da se brani sa slobode jer sumnjam da mu je lijepo u zatvoru. Ako ga puste obzirom da ne zna strane jezike može samo bježat u BiH tako da mislim da bi se u BiH mogli pripremiti za njega iako sumnjam da tamo može profitirati!!!

Koliko ja znam, majka mu je veoma politički pozicionirana bila, a mozda je i dalje, u inostranim poslovima je radila ili kod gradonačelnika?Držala pod kontrolom, pa joj pukao film.Otac mu je prosvetni radnik - učitelj? I ja sam čula da su ga se odrekli...stide se onog stgo su rodili.

Majka mu je kao se ne varam čistačica u vladi, saboru ili tako nešto, što je sa ocem ne znam!

Nadobudan

Broj postova : 19
Bodovi : 36
Reputacija : 15
Join date : 02.10.2012

[Vrh] Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by Cica Maca on čet 4 lis 2012 - 9:43

Stide sljudi sta su rodili.....nije ni njima lako.

Cica Maca

Broj postova : 86
Bodovi : 105
Reputacija : 19
Join date : 01.10.2012

[Vrh] Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by Cica Maca on čet 4 lis 2012 - 9:49

FightForMyRight je napisao/la:Iskrena da budem, apsolutno m ne zanima kako ce da shvate. Za sve zalbe mogu da mi se obrate preko pp. Smile Sa moje tacke gledista to nije ucena glave nego sam prodala dug za nematerijalnu uslugu Smile Sto je, pravno gledano, sasvim prihvatljivo. Ja nisam rekla da ih neko bije ili im cupa nokte da im uzme pare, nego samo ako uspe da naplati-njegovo je i u zdravlju da ih trosi. E, sad, ako im usput, slucajno zafali po koji zub, nije da cu da se nasekiram, ali nije ni kao da sam nekoga na to navodila Smile

Naravno, ko naplati plate od Milijane Ribać i Zorane Elek - neće biti gratis.
Ajoj Borac, sti si takva...pa treba za onu štenaru Milijani Ribac, da ulaže, malo da se jos pokuša dodvoriti i privoliti ga da je oženi, vidis da je očajna jer je neće zeniti, kao verenici dugo... a sa TOMPUSOM hot line svako veče, ako nema uživo. To sam čula od jedne osobe, i sigurnog izvora nekih mojih podataka, jer devojka je pravična i nebi sigurno rekla za hotline Ribać-TOMPUS....ah ah ah aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. bom Jao, žao mi je nje.

Cica Maca

Broj postova : 86
Bodovi : 105
Reputacija : 19
Join date : 01.10.2012

[Vrh] Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by FightForMyRight on čet 4 lis 2012 - 11:54

Za stenaru neka da prilog tako sto ce da se osteni, kucka je kucka...jes da je ulicna, ali ipak je kucka!

FightForMyRight

Broj postova : 24
Bodovi : 20
Reputacija : -4
Join date : 02.10.2012

[Vrh] Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by Gost on pon 8 lis 2012 - 13:22

Admin je napisao/la:
Cica Maca je napisao/la:Svi zaposleni kojima Podolšak i svita i kamarila duguje plate mogu da prihajave iznose kojie duguje na sledece brojeve telefona: 0642358781 i 069/50-111-20.

A to su brojevi nekih ustanova ili...?

Ne, koliko sam ja upoznata - ovo je broj Milijane Ribać, od koje će mnogi da potražuju svoje plate, jer se imenovana "nafatirala" dobre love kako kao Igorova prijateljica, tako i kao poslovni partner.
Takodje, trazice i objasnjenje za ovu neprijatnu situacije, jer je imenovana GARANTOVALA da je proizvod ORIGINAL i LEGALAN - uvezen iz Slovenije, sa pratećom dokumentacijom - dokumenta za uvoz robe, uputstvo, garancija, sertifikat-ates, dodavajući objašnjenje da je ona ćerka inspektora i da nije sve u skladu sa zakonom, ona ne bi radila to što radi.
Pitanje koje se nameće je sledeće: da li joj je otac upoznat sa celom situacijom, odnosno da li i sam zna šta znači poslovanje u skladu sa zakonom?

Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by Osvetnica on pon 8 lis 2012 - 14:04

Veritas vincit je napisao/la:
Ne, koliko sam ja upoznata - ovo je broj Milijane Ribać, od koje će mnogi da potražuju svoje plate, jer se imenovana "nafatirala" dobre love kako kao Igorova prijateljica, tako i kao poslovni partner.
Takodje, trazice i objasnjenje za ovu neprijatnu situacije, jer je imenovana GARANTOVALA da je proizvod ORIGINAL i LEGALAN - uvezen iz Slovenije, sa pratećom dokumentacijom - dokumenta za uvoz robe, uputstvo, garancija, sertifikat-ates, dodavajući objašnjenje da je ona ćerka inspektora i da nije sve u skladu sa zakonom, ona ne bi radila to što radi.
Pitanje koje se nameće je sledeće: da li joj je otac upoznat sa celom situacijom, odnosno da li i sam zna šta znači poslovanje u skladu sa zakonom?

Pitanje je dal joj je uopće otac inspektor ...ili je i to mala varka... Cool

Osvetnica

Broj postova : 53
Bodovi : 75
Reputacija : 20
Join date : 01.10.2012

[Vrh] Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by Gost on pon 8 lis 2012 - 14:17

Osvetnica je napisao/la:

Pitanje je dal joj je uopće otac inspektor ...ili je i to mala varka... Cool

Mozda i jeste, ali čisto sumnjam da je imala petlju da kaze sta radi i cime se bavi....Ima li vesti o Renati, u HR je, ili u Beogradu? Mda čisto sumnjam da je u SR jer bi trebala i ona biti u ćorći.

Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by Nadobudan on pon 8 lis 2012 - 17:24

Vjerujem da je ona u ZG ili ČK.

Nadobudan

Broj postova : 19
Bodovi : 36
Reputacija : 15
Join date : 02.10.2012

[Vrh] Go down

Re: Dugovi prema zaposlenicima

Postaj by Sponsored content


Sponsored content


[Vrh] Go down

Stranica 2 / 3. Previous  1, 2, 3  Next

[Vrh]


 
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.